Disclaimer van aangesloten bedrijven

Welkom bij Spanje-Reizen

Vrijwaring

De informatie op de website van Spanje-reizen (de “Dienst”) is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden.

Spanje-reizen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud van de Dienst.

In geen geval zal Spanje-reizen aansprakelijk zijn voor enige bijzondere, directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade of welke schade dan ook, hetzij als gevolg van een contract, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Dienst of de inhoud van de Dienst. Spanje-reizen behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de Dienst.

Spanje-reizen garandeert niet dat de Dienst vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

Disclaimer van aangesloten bedrijven

Deze affiliate-openbaarmaking beschrijft de affiliate-relaties van Spanje-reizen met andere bedrijven en producten.

Sommige links zijn ‘affiliate links’, een link met een speciale trackingcode. Dit betekent dat als u op een affiliate-link klikt en het artikel koopt, wij een affiliate-commissie ontvangen.

Reisbetalingen
Ontvang uw gids
iVisa
Viator
Kijk

Externe links Disclaimer

De website van Spanje-reizen kan links bevatten naar externe websites die niet worden aangeboden of onderhouden door of op enigerlei wijze verbonden zijn aan Spanje-reizen . Houd er rekening mee dat Spanje-reizen  niet instaat voor de juistheid, relevantie, actualiteit of volledigheid van enige informatie op deze externe websites.